Fisk & Skaldjur

Vi levererar våra produkter från Skåne i Syd till Umeå i Norr

Vildlax Salmo salar Svenskt småskaligt fiskat 

Vild Sockeye Lax Oncorhynchus nerka MSC-märkt 

Vild Pinklax Onchorhynchus gorbuscha MSC-märkt 

Skreitorsk Gadus morhua MSC-märkt 

Vit Tonfisk Albacore alalunga MSC-märkt 

Stillahavsspätta Limanda aspera MSC-märkt 

Miljöfiskbiffar Grölistad burgare gjord på Brax och ID 

Torskburgare Gasus morhua MSC-märkt 

Sockeyeburgare Oncorhynchus nerka MSC-märkts 

Vildlaxburgare Salmo salar Vildlax från Kalix 

Vildlax Helsida Salmo salar Fällfångad i Kalix 

Hjälmargörs Sander lucioperca Svenkfångad i Hjälmaren 

Abborre Perca fluviailis Fällfångad i Kalix 

Nordhavsräkor Pandalus borealis MSC-märkta 

Kungskrabba Paralithodes camschaticus MSC-märkta 

Tigerräkor Panaeus monodon ASC-märkta 

Hummer Homarus americanus MSC-märkt 

Kammusslor Placopecten magellanicus MSC-märkt 

Blåmusslor Mytilus edulis ASC-märkt 

Havskräftor Nephrops norvegicus Svenskfångade